Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Prof. dr hab. Elżbieta Hassman - Poznańska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

data publikacji: 2013-12-17

prof. dr hab. Teresa Jackowska
Kliniczny Oddział Pediatryczny
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

data publikacji: 2013-11-12