Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

prof. dr hab. Jacek Pietrzyk
Klinika i Katedra Chorób Dzieci,
CM UJ, Kraków

data publikacji: 2015-11-25

dr n. med. Marek Karwacki
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
Domowe Hospicjum Dziecięce "Promyczek", Otwock

data publikacji: