Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Leczenie operacyjne zaćmy – jeszcze większa skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu


Leczenie operacyjne zaćmy - jeszcze większa skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu

prof. dr hab. Jerzy Szaflik
Samodzielny Publiczny Okulistyczny Szpital Kliniczny w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, WUM


data publikacji: 30 czerwca 2014