Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

prof. dr hab. Jerzy Szaflik
Samodzielny Publiczny Okulistyczny Szpital Kliniczny w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, WUM

data publikacji: 2014-06-30

prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Centrum Medyczne MAWIT, Katowice

data publikacji: 2014-05-16