Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki
Klinika Chirurgii CMKP
Warszawa

data publikacji: 2014-11-12

prof. dr hab. Teresa Jackowska
Kliniczny Oddział Pediatryczny
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

data publikacji: 2013-11-12