Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

XLVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego


Podsumowanie Kongresu

Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Nowoczesne metody chirurgii urologicznej

Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Jakie są obecne rekomendacje w leczeniu raka gruczołu krokowego?

Dr n. med Tomasz Gołąbek
Katedra i Klinika Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Czy każdy chory z rakiem gruczołu krokowego powinien być leczony radykalnie?

Dr n. med. Roman Sosnowski
Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie


Jakie mogą być pułapki w farmakoterapii schorzeń urologicznych?

Dr n. med. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski UJ CM w Krakowie


data publikacji: 15 lipca 2016