Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Gdańsk, 5-8 września 2012 r.


Urazy twarzoczaszki, istota współpracy lekarzy różnych specjalizacji

Prof. Antoni Krzeski
Oddział Otolaryngologiczny - Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego WUM


Antybiotykoterapia w powikłaniach ropnych - zalecenia

Dr hab. Bożena Skotnicka
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Unieruchomienie jednej z kosteczek w obrębie ucha środkowego

Prof. Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


Diagnostyka niedosłuchu w gabinecie lekarza POZ

Prof. Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


Doświadczenia zespołu lekarzy specjalistów Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Prof. Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


data publikacji: 8 października 2012