Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

XLII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Łódź, 13-14 września 2012 r.


XLII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego - podsumowanie

Prof. Marek Sosnowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego


Rekomendacje w zakresie stosowania farmakoterapii po zabiegach ESWL

dr n. med. Jacek Judycki
Współzałożyciel, dyrektor ds. medycznych Szpital Mazovia, Warszawa


Czy osiągnęliśmy szczyt możliwości w leczeniu kamicy moczowej?

Dr hab. Piotr Chłosta
Przewodniczący Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego


Podsumowanie sesji skierowanej do społeczeństwa - wczesna profilaktyka nowotworów układu moczowego

dr n. med. Roman Sosnowski
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie


Główne cele Sekcji Urotechnologii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Prof. Jens J. Rassweiler
Przewodniczący Sekcji Urotechnologii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego


data publikacji: 8 października 2012