Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Zapomniane cewniki DJ


W przypadku jatrogennego pozostawienia cewników DJ poza ustalony przed producenta czas, w leczeniu wykorzystuje się często połączenie ESWL, metod endourologicznych oraz operacji wykonywanych na drodze otwartej. Jednakże, w literaturze dostępne są jedynie opisy pojedynczych chorych lub serii przypadków. W niniejszej pracy przedstawiono doświadczenia dotyczące postępowania z 28 chorymi z pozostawionymi cewnikami DJ. Retrospektywnej analizie poddano dokumentację medyczną 28 chorych z cewnikami DJ, o których zapomniano w okresie 2000-2013.

 

Średni wiek chorego wyniósł 37.7 ± 14 lat. Średni czas utrzymywania cewnika wyniósł 102.9 miesiąca. Najczęstszym objawem powodującym zgłoszenie się do lekarza były nasilone objawy dyzuryczne oraz krwiomocz. W 19 przypadkach (67.8%) doszło do powikłań w związku z obecnością cewnika. Takie cewniki usuwano dzięki fuzji ESWL i metod endourologicznych. U 6 chorych (21.5%) doszło do niewydolności nerek. 3 chorych zmarło z powodu powikłań po zabiegu.

 

Podsumowując, ocena przedoperacyjna z zastosowaniem CT bez kontrastu ma podstawowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku długo utrzymywanych cewników, głównie do oceny stopnia inkrustacji końca proksymalnego, położonego w nerce. Zaleca się leczenie zabiegowe rozłożone w czasie, niekiedy wieloetapowe. Zwykle połączenie różnych metod endourologicznych jest skuteczne w radykalnym usunięciu często znacznie inkrustowanych, rozpadających się cewników DJ.

  

Opracował: Dr n. med. Łukasz Zapała
Źródło: Forgotten Reminders: an Experience with Managing 28 Forgotten Double-J Stents and Management of Related Complications. Sohrab A i wsp.

data publikacji: 26 kwietnia 2016