Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Zapalenie ucha środkowego – lekarz czy komputer?


Większość ludzi na świecie nie ma dostępu do specjalistów opieki zdrowotnej, którzy mogą zdiagnozować jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego – zapalenie ucha środkowego. Nierozpoznanie tej jednostki chorobowej może doprowadzić do poważnych i zagrażających życiu powikłań.

 

Tradycyjnie dzielimy je na wewnątrzskroniowe, takie jak ostre zapalenie wyrostka sutkowatego, niedowład lub porażenie nerwu twarzowego czy zapalenie błędnika oraz poważniejsze wewnątrzczaszkowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień nadtwardówkowy, ropnie mózgu – płata skroniowego lub móżdżku, ropniak podtwardówkowy oraz zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej. Rozpoznanie zapalenia ucha środkowego i wdrożenie adekwatnej antybiotykoterapii może zapobiec wystąpieniu ww powikłań.

 

Norwescy badacze opracowali system klasyfikacji analizy obrazu, który potrafi zdiagnozować zapalenie ucha środkowego z dokładnością porównywalną do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Trafność diagnozy przy użyciu zdjęć wykonanych przy użyciu wideotoskopu sięgała 80%. Dla porównania lekarze rodzinni prawidłowo rozpoznawali 64%,a pediatrzy 80% zapaleń ucha. Oprogramowanie, oparte na chmurze zdalnego przesyłania obrazu, może w przyszłości zapewnić szybki dostęp do dokładnych diagnoz w krajach rozwijających się.

  

Opracowała: lek. Kamila Indulska
Źródło: Hermanus C. Myburgh, Willemien H. van Zijl, DeWet Swanepoel et all, Otitis Media Diagnosis for Developing Countries Using Tympanic Membrane Image-Analysis, EBioMedicine, March 2016

data publikacji: 26 kwietnia 2016