Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Wielkość złogu a jakość życia po ESWL


W pracy analizowano jakość życia (ang. quality of life, QoL) chorych poddawanych ESWL w przypadku różnych wielkości złogu. 90 chorych leczonych metodą ESWL z powodu kamicy nerkowej zostało podzielonych na 3 grupy: grupa 1 (n: 30, ≤ 10mm), grupa 2 (n: 28, 11 mm- ≤ 20 mm) i grupa 3 (n: 32, 20- 25 mm). Podczas trwającej 3 miesiące obserwacji oceniano wyniki leczenia, liczbę przypadków wizyt w izbie przyjęć, stosowanie leków przeciwbólowych, odsetek przypadków, w których konieczne było powtórzenie procedury lub wykonanie procedur dodatkowych oraz zmiany w QoL.

 

Liczba wizyt w izbie przyjęć, średnie zużycie leków przeciwbólowych i odsetek przypadków, w których konieczne było powtórzenie procedury oraz wykonanie procedur dodatkowych były istotnie większe w grupie 3. Jednocześnie wykazano, że ocena QoL w obserwacji 3-miesięcznej była niższa w przypadku większych złogów.

 

Podsumowując, wielkość złogu może być pomocna w przewidywaniu prawdopodobnego wpływu ESWL na jakość życia.

  

Opracował: dr n. med. Łukasz Zapała
Źródło: Arch Ital Urol Androl. 2015; 87(3):227-32

data publikacji: 21 października 2015