Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Ryzyko bezdechów u dzieci z zapaleniem oskrzelików


Bezdechy w okresie noworodkowym i niemowlęcym są istotnym problemem nie tylko u dzieci prowadzonych ambulatoryjnie ale i tych hospitalizowanych z powodu infekcji dróg oddechowych,. Na łamach czasopisma Pediatrics przedstawiono badanie szacujące czynniki ryzyka wystąpienia bezdechu u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia oskrzelików.

 

W analizie wzięło udział ponad dwa tysiące pacjentów poniżej drugiego roku życia z wyżej wymienionym rozpoznaniem. U 5% z nich stwierdzono bezdechy. Ocenę prowadzono na podstawie specjalnej ankiety. Okazało się, że do czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń oddychania należy wiek korygowany dziecka poniżej 2 tygodni, masa urodzeniowa poniżej 2,3kg, wcześniej występujące bezdechy podczas aktualnej choroby, oddechy sprzed przyjęcia poniżej 30 na minutę i powyżej 70 na minutę oraz saturacja przy przyjęciu poniżej 90%. Natomiast ryzyko wystąpienia bezdechu było niezależne od etiologii zakażenia.

 

Powyższe dane pozwolą na wcześniejsze wychwycenie dzieci z grup ryzyka bezdechu oraz na wdrożenie działań profilaktycznych już w oddziale szpitalnym.

źródło: Pediatrics
autor: Lek. med. Dorota Michałek

data publikacji: 20 listopada 2013