Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Randomizowane, kontrolowane placebo, badanie skuteczności Simetikonu i Cisapridu w leczeniu pacjentów z dyspepsją czynnościową


Dyspepsja jest schorzeniem, bardzo często występującym w populacji ogólnej. Do jej głównych objawów należą: przewlekły lub nawracający ból w nadbrzuszu, uczucie pełności, nudności, wymioty i brak łaknienia. Jedynie u nielicznych pacjentów stwierdza się jej strukturalne podłoże, w większości przypadków u podstawy dolegliwości leżą zaburzenia funkcji układu pokarmowego. W leczeniu dyspepsji stosuje się antagonistów receptora H2 oraz inhibitory pompy protonowej, jednakże zwykle wyniki terapii są niezadowalające. U pacjentów z dyspepsją wynikającą z zaburzenia funkcji układu pokarmowego uważa się, że wiele objawów związanych jest z obecnością nadmiaru gazów w jelitach.

 

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Niemiec i Australii porównywano skuteczność Simetikonu względem placebo i Cisapridu. W badaniu wzięło udział 189 pacjentów, u których stwierdzono ból lub dyskomfort w nadbrzuszu przez przynajmniej 3 miesiące przed włączeniem do badania. Pacjentom wykonano badania laboratoryjne i badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w celu wykluczenia strukturalnych przyczyn dyspepsji. Pacjentów poddano randomizacji do grupy otrzymującej Simetikon (105mg 3 razy dziennie), Cisaprid (10mg 3 razy dziennie) lub placebo (3 razy dziennie). Następnie oceniano intensywność objawów na początku badania oraz po 2, 4 i 8 tygodniach. Pacjentów proszono o ocenę nasilenia objawów dyspepsji oraz ocenę skuteczności leczenia. Stwierdzono, że zarówno Simetikon jak i Cisaprid wykazały statystycznie lepszą kontrolę dyspepsji w porównaniu do placebo. Simetikon był również statystycznie skuteczniejszy niż Cisaprid po 2 tygodniach, ale po 4 i 8 tygodniach nie wykazano statystycznych różnic obu leków. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leków były biegunka i ból brzucha, które w większości przypadków ustąpiły do końca badania. Pacjenci stosujący Simetikon oceniali skuteczność terapii jako bardzo dobrą w 46% przypadków, w porównaniu do 15% pacjentów otrzymujących Cisaprid i 16% pacjentów przyjmujących placebo.

 

Źródło: Holtmann G, Gschossmann J, Mayr P, Halley NJ. A randomized placebo-controlled trial of simethicone and cisapride for the treatment of patients with functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 1641-1648.
Autor: lek. med. Agata Stefańska

data publikacji: 4 lutego 2013