Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych


Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (CRS) jest częstą i powodującą przewlekłe dolegliwości chorobą. Niewiele wiadomo na temat epidemiologii tej choroby. W badaniu opublikowanym w maju bieżącego roku próbowano określić związek między statusem społeczno-ekonomicznym i jakością życia u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych w porównaniu do osób zdrowych w celu zidentyfikowania czynników ryzyka wystąpienia choroby oraz chorób współistniejących.
Uczestnicy badani byli rekrutowani z klinikach laryngologicznych z 30 ośrodków w Wielkiej Brytanii. Wypełniali kwestionariusz zawierający specyficzne czynniki środowiskowe, medyczne i społeczno-gospodarcze.

 

Ostatecznie nie stwierdzono wyraźnych różnic w statusie społeczno-ekonomicznym, klasie społecznej oraz wykształceniu. Wykazano natomiast związek z chorobami układu oddechowego, zaburzeniami psychicznymi i większą częstością infekcji górnych dróg oddechowych.

 

Podsumowując, przewlekłe zapalenie zatok jest związane ze znacznym upośledzeniem jakości życia i występowaniem niektórych chorób współistniejących. Dotyka każdej grupy społecznej niezależnie od wykształcenia czy dochodów.

 
 

Opracowała: lek. Kamila Indulska
Źródło: Philpott C, Erskine S, Hopkins C i wsp. A case-control study of medical, psychological and socio-economic factors influencing the severity of chronic rhinosinusitis. Rhinology. 2016 May 12.

data publikacji: 18 maja 2016