Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Prospektywna ocena endoskopowa i histologiczna długofalowych wyników leczenia u 130 pacjentów po operacji bariatrycznej metodą Roux-en-Y


Operacja bariatryczna pod postacią pomostu omijającego żołądek (metoda Roux-en-Y) jest najczęściej przeprowadzaną operacją bariatryczną stosowaną w leczeniu patologicznej otyłości. Polega ona na podzieleniu żołądka na dwie części przy użyciu staplera. Powstaje w ten sposób mała kieszonka o pojemności ok. 20 ml, do której trafia pokarm z przełyku, którą łączy się z pętlą jelita czczego. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia pojemności żołądka oraz skróceniu odcinka jelita cienkiego, w którym dochodzi do wchłaniania pokarmu. W cytowanym artykule opisano 130 pacjentów, u których okres od operacji wynosił do 120 miesięcy. W badanej grupie było 101 kobiet i 29 mężczyzn, ze średnią wieku 47.1 lat (od 18 do 64 lat), natomiast średnia wartość BMI przed operacją wynosiła 44.9kg/m2 (zakres od 35.4 do 53.8kg/m2). W badaniu endoskopowym oceniano dystalną część przełyku wraz z połączeniem przełykowo-żołądkowym, kieszonkę żołądka oraz średnicę połączenia żołądkowo-jelitowego. W trakcie badania pobrano również wycinki do badania histologicznego.
Spośród 130 przebadanych osób, 12 pacjentów zgłaszało bóle nadbrzusza, z czego u 5 z nich stwierdzono owrzodzenia brzeżne. U jednego spośród tych pacjentów wystąpiło krwawienie z owrzodzenia w 7 lat po operacji. Pacjentowi podawano inhibitory pompy protonowej przez okres 6 miesięcy uzyskując wyleczenie owrzodzenia potwierdzone w kontrolnej gastroskopii. W badaniu makroskopowym niemal u 95% pacjentów kieszonka żołądkowa pozostawała w normalnym rozmiarze, nie stwierdzono także poszerzenia połączenia żołądkowo-jelitowego.
Zapalenie przełyku występowało u 31 pacjentów przed operacją, leczono ich inhibitorami pompy protonowej przez 3 miesiące po zabiegu, uzyskując ustąpienie zmian w kontrolnym badaniu endoskopowym. W badaniach histopatologicznych stwierdzono przewlekłe, nieaktywne zapalenie błony śluzowej żołądka u 33% pacjentów, natomiast aktywny proces zapalny u 19 osób, metaplazję jelitową rozpoznano u 5 pacjentów.
Zakażenie Helicobacter pylori było nieregularne i trudne do przewidzenia. U ok. 54% pacjentów nie wykazano obecności bakterii zarówno przed jak i po zabiegu, z kolei u 8,6% Helicobacter pylori występował zarówno przed jak i po operacji. U niektórych pacjentów, u których obecność bakterii stwierdzano przed zabiegiem nie wykazywano ich później, mimo braku leczenia, i odwrotnie.
Opisywana analiza była pierwszym badaniem prospektywnym wykonanym u bezobjawowych pacjentów po operacyjnym wytworzeniu pomostu omijającego żołądek. Autorzy podkreślają fakt, że w długofalowej obserwacji nie występują istotne zmiany strukturalne wytworzonego połączenia żołądkowo-jelitowego, a najistotniejszym obserwowanym powikłaniem zabiegu są owrzodzenia brzeżne.

 Sedes A, Smok G, Burgos AM, Canobra M. Prospective sequential endoscopic and histologic studies of the gastric pouch in 130 morbidly obese patient’s submitted to Roux-en-Y gastric bypass. ABCD Arq Bras Cir Dig 2012;25(4):245-249
lek. med. Agata Stefańska

data publikacji: 20 marca 2013