Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Operacja zatok – czy wpływa na astmę?


Osoby z przewlekłym zapaleniem zatok (CRS- chronic rhinosinusitis) często dodatkowo borykają się z towarzyszącą astmą. Dotychczasowe badania nie wykazały wpływu samego zapalenia zatok lub endoskopowych zabiegów chirurgicznych zatok na zmianę jakości życia lub kontroli astmy.

 

Poproszono 86 pacjentów obciążonych obydwiema chorobami o wypełnienie standardowych ankiet oceniających jakość życia i kontrolę astmy przed jak i 6 miesięcy po chirurgicznych zabiegach endoskopowych. W tym prospektywnym badaniu zauważono, że mniej więcej u połowy takich osób zabiegi endoskopowe korzystnie wpłynęły zarówno na jakość życia jak i kontrolę astmy.

 

Ze względu na dość umiarkowaną wartość badań ankietowych przed ew. zmianą zaleceń dotyczących wskazań do interwencji chirurgicznych zatok lub leczenia astmy konieczne są dalsze, bardziej obiektywne badania.

 

Opracowała : lek. Kamila Indulska
Źródło: Schlosser RJ, Smith TL, Mace J et all. Asthma quality of life and control after sinus surgery in patients with chronic rhinosinusitis. Allergy. 2016 Sep 17.

data publikacji: 28 września 2016