Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Kolonoskopia – jak bezpiecznie oczyścić jelito?


Przed zabiegiem kolonoskopii rutynowo stosuje się środki oczyszczające jelito. Z uwagi na podejrzewany związek enemy fosforanowej z wystąpieniem uszkodzenia nerek badacze postanowili dokładnie ocenić jej bezpieczeństwo.

 

W tym celu porównali działania niepożądane enemy fosforanowej z glikolem polietylenowym (PEG) powszechnie używanymi przed przesiewowym badaniem kolonoskopii. Okazało się, że zastosowanie enemy fosforanowej przed kolonoskopią w porównaniu z PEG istotnie zwiększa ryzyko długotrwałego spadku przesączania kłębuszkowego (GFR). Krótkotrwałe spadki GFR były podobne w obu grupach.

 

Ponadto dowiedziono, że pacjenci z niedokrwistością nie z niedoboru żelaza obarczeni są szczególnie wysokim ryzykiem spadku GFR. Odkrycia te uzasadniają potrzebę ponownego ustalenia wskazań do lewatywy z fosforanu sodu jako części schematu oczyszczającego jelito.

 

 

 

Opracowała: lek. Kamila Indulska
Źródło: Monica Schaefer, Emily Littrell, Amina Khan i wsp. Estimated GFR Decline Following Sodium Phosphate Enemas Versus Polyethylene Glycol for Screening Colonoscopy: A Retrospective Cohort Study, http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.018

data publikacji: 16 lutego 2016