Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Kobiety z ortotopowym zastępczym pęcherzem jelitowym


Czynniki wpływające na trzymanie moczu i hyperkontynencję u kobiet z ortotopowym zastępczym pęcherzem jelitowym

 

Nietrzymanie moczu oraz niemożność spontanicznego oddania moczu po wytworzeniu zastępczego ortotopowego pęcherza jelitowego należą do częstych problemów u kobiet. W pracy oceniano jak histerektomia i oszczędzenie pęczków nerwowych wpływają na wyniki czynnościowe oraz czy korelują one z przed- i pooperacyjnymi wynikami profilu ciśnienia cewkowego (ang. urethral pressure profile, UPP).

 

Badanie wykonano prospektywnie i analizowano korelację przed- i pooperacyjnych wyników UPP 73 kobiet poddanych cystektomii radyklanej z odprowadzeniem moczu na drodze wytworzenia pęcherza zastępczego z wynikami pooperacyjnymi sposobu oddawania i trzymania moczu.

 

Spośród kobiet, u których pooperacyjnie występowało trzymanie moczu lub były hyperkontynentne, 22 z 43 (51,2%) miało pozostawioną macicę; zaś w przypadkach chorych z nietrzymaniem moczu jedynie 4 z 30 (13.3%, p < 0.01) nie miało usuniętej macicy. Ponadto, spośród kobiet, u których pooperacyjnie występowało trzymanie moczu lub były hyperkontynentne 27 z 43 kobiet (62.8%) miało obustronnie, a 15 z 43 (34.9%) jednostronnie zaoszczędzone pęczki nerwowe. U chorych z nietrzymaniem moczu po operacji 11 z 30 (36.7%) miało obustronnie, a 16 z 30 (53.3%) jednostronnie zaoszczędzone pęczki nerwowe (p = 0.02). Porównując grupę chorych z nietrzymaniem moczu po operacji, kobiety z zachowanym trzymaniem moczu miały dłuższy czynnościowy odcinek cewki (mediana: 32 mm vs 24 mm; p < 0.001), wyższe ciśnienie zamknięcia w spoczynku po operacji (56 cm H2O vs 35 cm H2O; p < 0.001), jak i przed operacją (74 cm H2O vs 47.5 cm H2O; p = 0.01).

 

Podsumowując, u kobiet poddawanych cystektomii radykalnej i wytworzeniu zastępczego ortotopowego pęcherza jelitowego, zachowanie macicy i zaoszczędzenie pęczków nerwowych pozwala uzyskać lepsze wyniki czynnościowe. Przedoperacyjne wyniki UPP korelują z pooperacyjnie stwierdzanym stanem trzymania i oddawania moczu i mogą pomóc w określeniu, u których chorych występuje większe ryzyko niepowodzenia czynnościowego po wytworzeniu pęcherza zastępczego.

  

Opracował: dr. n. med. Łukasz Zapała
Źródło: Eur Urol. 2015; 68 (4): 664-671

data publikacji: 19 października 2015