Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Domowe odczulanie


Immunoterapia alergenem, nazywana potocznie odczulaniem, jest praktykowana w medycynie od ponad 100 lat. Poszukiwanie nowych jej form w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (ANN) i zapalenia spojówek dopiero niedawno miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominującą formą immunoterapii alergenem jest terapia podskórna. Immunoterapia alergenem może zapobiegać nowym uczuleniom, redukować objawy, zmniejszać zużycie leków i zapobiegać występowaniu astmy alergicznej.

 

Chociaż „odczulanie” podskórne jest jedyną potencjalnie skuteczną formą leczenia dla ANN, tylko ułamek kwalifikowanych pacjentów faktycznie przechodzi pełną terapię i wielu rezygnuje z niej w trakcie leczenia. Ograniczeniem tego rodzaju leczenia jest wymóg regularnych zastrzyków, które należy przyjąć w gabinecie lekarskim w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Immunoterapię podjęzykową , którą można prowadzić w domu badano jako potencjalną alternatywę dla rozwiązania tego ograniczenia immunoterapii podskórnej.

 

Ostatnie dane wskazują, że immunoterapia podjęzykowa jest skutecznym sposobem leczenia sezonowego ANN, poprawia jakość życia i może potencjalnie zapobiegać astmie, ale potrzebne są badania porównujące(head to head) tradycyjną immunoterapię podskórną z podjęzykową. Jeśli jej skuteczność zostanie ostatecznie potwierdzona nowa forma odczulania może ułatwić życie wielu alergikom.

 
 
opracowała: lek. med. Kamila Indulska
źródło: Am J Rhinol Allergy. 2015 Mar;29(2):106-14. doi: 10.2500/ajra.2015.29.4148. Clinical considerations in the use of sublingual immunotherapy for allergic rhinitis. Lee S1, Nolte H, Benninger MS.

data publikacji: 30 marca 2015