Wszystko

Dermatologia

Gastroenterologia

Ginekologia

Laryngologia

Okulistyka

Pediatria

Urologia

Czy cewnik jest potrzebny w przypadku kamicy moczowodowej przed ESWL?


Meta-Analysis of Stenting versus Non-Stenting for the Treatment of Ureteral Stones.
Wang H i wsp.

 

ESWL jest powszechnie stosowaną metodą leczenia kamicy moczowodowej. Konieczność pozostawiania cewnika DJ w okresie stosowania tej procedury nie jest jednoznacznie określona. W poniższej metaanalizie oceniano plusy i minusy stentowania moczowodu w czasie leczenia kamicy m.in. metodą ESWL.

 

W pracy oparto się na danych z 21 randomizaowanych badań z grupą kontrolną (RTC), uzyskanych z wyszukiwania w bazach PubMed, Embase i Cochrane, które poddano metanalizie z zastosowaniem oprogramowania RevMan 5.3 i STATA 13.0.

 

U chorych z wprowadzonym cewnikiem moczowodowym wykazano niższy odsetek przypadków bez złogów po leczeniu (SFR) (OR: 0.55; 95% CI: 0.34 do 0.89; p = 0.01). Jeśli chodzi o powikłania, częściej występowały one w tej grupie chorych: krwiomocz (OR: 3.68; 95% CI: 1.86 do 7.29; p < 0.001), objawy podrażnieniowe ze strony dolnych dróg moczowych (OR: 4.40; 95% CI: 2.19 do 9.10; p < 0.001) oraz zakażenia układu moczowego (OR: 2.23; 95% CI: 1.57 do 3.19; p < 0.001). Nie wykazano istotnych różnic, jeśli chodzi o wyniki w skali bólu VAS, czy występowanie gorączki. Z kolei ryzyko przyjęć w trybie pilnym było wyższe w grupie bez cewników moczowodowych (OR: 0.63; 95% CI: 0.41 do 0.97; p = 0.04).

 

Podsumowując, w powyższej analizie wykazano, że utrzymywanie cewnika w moczowodzie nie pozwala uzyskać lepszych wyników leczenia kamicy metodą ESWL. Może odpowiadać z kolei za zwiększanie powikłań. Zmniejsza z kolei ryzyko wystąpienia konieczności hospitalizacji chorego po leczeniu w trybie pilnym.

 

Opracował: Dr n. med Łukasz Zapała
Źródło: PLoS One. 2017; 12(1):0167670.

data publikacji: 20 lutego 2017